You are here
VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi 02 Thông tư về lệ phí trước bạ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Pháp Chế Sự kiện sắp tới Tin Tức 

VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi 02 Thông tư về lệ phí trước bạ

Ngày 03/04/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được 02 Công văn số 3968/BTC-TCT và 3896/BTC-TCT của Quý Cơ quan về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ Thông tư bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (sau đây gọi tắt là các Dự thảo).

VCCI đã tiến hành triển khai lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên phạm vi cả nước là đối tượng chịu sự tác động của các Dự thảo này bằng phương thức gửi công văn xin ý kiến và đăng tải công khai trên trang web www. vibonline.com.vn của VCCI.

Tuy nhiên, đến nay VCCI chưa nhận được ý kiến nào liên quan đến các Dự thảo này. Vậy, VCCI thông báo để Quý Cơ quan được biết và sẽ chuyển tới Quý Cơ quan các góp ý được gửi tới sau này (nếu có).

(Nguồn: Ban pháp chế VCCI)

Related posts