You are here
VCCI VŨNG TÀU PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2018 Bài viết Sự kiện sắp tới Tin VCCI 

VCCI VŨNG TÀU PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2018

Sáng ngày 10/5/2018, tại Hội trường Trung Tâm Hội nghị Thành phố Bà Rịa, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu đã phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ,  công chức,viên chức các sở, ban, ngành…
Hội nghị do Báo cáo viên của Bộ Công Thương sẽ trực tiếp trình bày trải qua các Nội dung chính như sau:
Chuyên đề 1: Thông tin về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Chuyên đề 2. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) trong thời kỳ hội nhập
Chuyên đề 3: Chủ trương và giải pháp của chính phủ về việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) trong thời kỳ hội nhập.
Hội nghị được sự quan tâm của tất cả các cán bộ, sở ban, ngành,….
Đây là nguồn động viên, khích lệ để VCCI Vũng Tàu tiếp tục tổ chức những Hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Related posts

Leave a Comment