You are here
Thông tư số 442/STTTT-TTBCXB về việc thu phí đối với thủ tục cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh áp dụng từ tháng 04/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Sự kiện sắp tới Tin Tức 

Thông tư số 442/STTTT-TTBCXB về việc thu phí đối với thủ tục cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh áp dụng từ tháng 04/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

       Thực hiện Thông tư số 214/2016/TT-BTC, ngày 10 tháng 11 nă0 2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh khi cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

      Thông tư liên tịch số 169/2013/TT3T-BTC-BTTTT, ngày 15/11/2013 quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu;

      Quyết định số 189/QĐ-UBND, ngày 13/04/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông;

      Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện thu phí đối với thủ tục hành chính cấp phép xuất bản được quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 214/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

  1. Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/ trang quy chuẩn
  2. Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút
  3. Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/ phút

*Cách tính quy đổi:

  1. Trang quy chuẩn: 14,5 cm x ,cm
  2. Công thức tính hệ số quy đổi:

Hệ số quy đổi (A)= (chiều dài của XBP) x (Chiều rộng của XBP)/14,5 cm x 20,5 cm

Số tiền thực thu: A x Số trang XBP X 15.000 đồng/ trang

*Quy trình nộp lệ phí:

      Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 4, đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa). Chuyên viên một cửa tiếp nhận hồ sơ đồng thời thông báo số tiền tạm tính sẽ thu phí. Khi đến ngày hẹn trả kết quả, Bộ phận một cửa trả giấy phép và thu phí.

      Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản; Sở Thông tin và Truyền thông – Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa; Điện thoại: 0643.576.169, hoặc Email: nguyenhatttt@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể.

Related posts

Leave a Comment