You are here
Thông tin mời đoàn DN đi tham dự Hội chợ tại Hàn Quốc và Hội thảo xúc tiến XK Hàn Quốc ngày 24/4 Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Quan Hệ Các Quốc Gia Và Vùng Lãnh Thổ Quan Hệ Quốc Tế Sự kiện sắp tới Xúc Tiến TM Đầu Tư 

Thông tin mời đoàn DN đi tham dự Hội chợ tại Hàn Quốc và Hội thảo xúc tiến XK Hàn Quốc ngày 24/4

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch VCCI, trong khuôn khổ hoạt động của Đề án “Đẩy mạnh hợp tác TMĐT giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, quan trọng”, VCCI sẽ triển khai tổ chức buổi “Tọa đàm XTTMĐT giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược: Góc nhìn Doanh nghiệp”.

Thời gian: 8h30-12h00 ngày 14/5/2019

Địa điểm: Hội trường số 1 – Tầng 7 – Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ban Quan hệ quốc tế trân trọng thông báo và mời các doanh nghiệp Hội viên tham dự sự kiện trên. Bộ thư mời DN và các thông tin liên quan đính kèm.

Đoàn doanh nghiệp đi tham dự Hội chợ hàng Nhập khẩu tại Hàn Quốc và khảo sát thị trường từ ngày 25/6 đến 1/7/2019. Chi tiết hồ sơ và thư mời xin gửi kèm

Hội thảo “Hỗ trợ DN Việt Nam xúc tiến xuất khẩu sang Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 24/4/2019 (bộ thư mời đính kèm)

Related posts