You are here
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Sự kiện sắp tới Đơn Gia Nhập - Điều Lệ - Hội Phí 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:

 I – QUYỀN LỢI

 1. Được tham gia Đại hội của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nếu được bầu), được thảo luận và biểu quyết các công việc của Phòng.
 2. Được ứng cử và đề cử vào các tổ chức lãnh đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 3. Được tham gia vào những Ủy ban chuyên môn và tổ chức mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lập ra ở trong và ngoài nước (nếu được mời) và sử dụng những tổ chức đó để giúp thực hiện các hoạt động của mình.
 4. Được đề xuất, góp ý kiến và yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thay mặt mình kiến nghị với Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung các chính sách luật lệ… liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của mình nói riêng; được Phòng đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
 5. Được nhận những thông tin và ấn phẩm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và sử dụng những thông tin và ấn phẩm đó để tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức của mình ở trong và ngoài nước.
 6. Được hưởng sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực sau đây để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở trong và ngoài nước:
  • Giới thiệu với các bạn hàng, thị trường trong và ngoài nước và giúp bắt mối giao dịch với họ.
  • Tổ chức mời các đoàn nước ngoài vào và cử các đoàn ra nước ngoài để khảo sát thị trường, giao dịch buôn bán và thu hút đầu tư.
  • Tìm hiểu về thị trường, thương nhân, tư vấn về những vấn đề pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.
  • Tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hoặc tham gia tổ chức.
  • Trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm và hoạt động của mình.
  • Xin cấp bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ của mình ở trong và ngoài nước.
  • Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận các chứng từ cần thiết khác trong giao dịch thương mại theo tập quán quốc tế.
  • Giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong các quan hệ kinh doanh với bạn hàng trong và ngoài nước.
  • Được sử dụng các dịch vụ khác do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc những tổ chức bên cạnh Phòng cung cấp ở trong và ngoài nước với mức phí ưu đãi.
 7. Được thôi là hội viên nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

II – NGHĨA VỤ

 1. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm theo mức do Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam qui định.
 2. Nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 3. Tích cực tham gia và thực hiện tốt phần nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chung do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.
 4. Cung cấp đầy đủ những thông tin về hoạt động của mình theo định kỳ do Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam qui định hoặc khi được yêu cầu.
 5. Đoàn kết hợp tác với các tổ chức hội viên khác vì lợi ích chung của tập thể hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chuyên môn của Phòng, góp phần thúc đẩy công tác của Phòng càng phát triển, nâng cao uy tín và xây dựng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Related posts

Leave a Comment