You are here
Mời tham dự khóa tập huấn “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BKHĐT” tổ chức ngày 24-26/05/2017 Các Khóa Đào Tạo Sự kiện sắp tới 

Mời tham dự khóa tập huấn “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BKHĐT” tổ chức ngày 24-26/05/2017

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/ Cơ quan/ Đơn vị!

            Căn cứ vào Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT  quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

           Nhằm mục đích giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp đặc biệt là các Cán bộ làm công tác liên quan đến nghiệp vụ đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu tại đơn vị cập nhật và nắm bắt được những điểm mới thay đổi quan trọng, đồng thời có thể phòng tránh các vi phạm có thể xảy ra, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động đấu thầu, giải đáp các vướng mắc của Doanh nghiệp, VCCI Vũng Tàu tổ chức khóa tập huấn:

“BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BKHĐT”

 • Đối Tượng tham dự: Cán bộ quản lý, Chuyên viên các đơn vị hiện đang là chủ đầu tư các Dự án hoặc Ban quản lý dự án, Cán bộ, chuyên viên các Cơ quan, Tổ chức, Tổng công ty, Công ty nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình quản lý dự án, thẩm định dự án, quá trình đấu thầu, thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện công tác tư vấn đấu thầu và các đơn vị, cá nhân khác có nhu cầu tham gia vào các hoạt động đấu thầu,…
 • Thời gian: 03 ngày  (24,25&26/5/2017)  Sáng: 8h00 – 11h30, Chiều: 13h30 – 16h30 
 • Địa điểm :    VCCI Vũng Tàu – 155, Nguyễn Thái Học, Phường 7, TPVT
 • Giảng viên: Thạc sĩ. Phạm Đại Hải – Giám đốc Phân Viện kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng, Chuyên gia Đào tạo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Nội dungChuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu– Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

  – Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

  – Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

  – Các đối tượng áp dụng;

  – Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

   Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  – Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  – Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  – Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

   Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

  – Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

  – Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

  – Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

  – Quy trình chào hàng cạnh tranh;

  – Quy trình chỉ định thầu;

  – Quy trình mua sắm trực tiếp;

  – Quy trình tự thực hiện;

  – Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

  – Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

   Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

  – Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

  – Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

  – Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

  – Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu

  đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  – Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu

  thầu qua mạng;

  – Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

  – Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu

  thầu quốc gia;

  – Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

   Chuyên đề 5: Hợp đồng

  – Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  – Hồ sơ hợp đồng;

  – Điều kiện ký kết hợp đồng;

  – Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

  – Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

  – Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

  Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

  – Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

  – Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  – Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  – Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  BÀI TẬP KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

 • Thủ tục nhập học: 02 tấm hình 3×4, 01 bản Chứng minh thư phô tô
 • Chứng chỉ:      Do VCCI Vũng Tàu  cấp có giá trị trên toàn quốc
 • Chi phí khóa học:  +  2.400.000đ/học viên  (DN là hội viên VCCI)

                                         +  2.600.000đ/học viên  (DN chưa là hội viên VCCI)

       Kính mời quý doanh nghiệp có nhu cầu cử cán bộ tham dự khóa học, vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi bằng (Email) hoặc (fax) cho VCCI Vũng Tàu trước ngày 22/5/2017

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Hội viên & Đào tạo – VCCI Vũng Tàu

Tel: 0643852710, Ext: 235 Fax: 0643859651, gặp Mr Hường –  0909 557 219

 

Related posts

Leave a Comment