You are here
Mời tham dự khóa tập huấn “Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán mới 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017” tổ chức ngày 13/06/2017 Các Khóa Đào Tạo Sự kiện sắp tới 

Mời tham dự khóa tập huấn “Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán mới 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017” tổ chức ngày 13/06/2017

         Luật kế toán số 03/2003/QH11đã tồn tại 13 năm, sau 13 năm luật kế toán này có những điểm mà hiện tại không còn phù hợp. Do vậy sự ra đời của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 là một sự cần thiết cho những thay đổi hiện tại. Hơn nữa với những thay đổi chóng mặt về các văn bản hướng dẫn thuế thì kế toán cũng cần phải thay đổi đề phù hợp với chế độ thuế hiện tại. Luật kế toán mới áp dụng cho tất cả các đối tượng từ  Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước; Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Hộ kinh doanh,…

        Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Để giúp các Doanh nghiệp hiểu rõ được những thay đổi  quan trọng của Luật kế toán mới, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu (VCCI VT) tổ chức khóa tập huấn:

 “Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán mới 2015  có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Thời gian:       Ngày 13/06/2017 (sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 14h00 – 16h30)

Địa điểm:        Hội trường lầu 8, VCCI VT (Số 155 Nguyễn Thái Học, P7, Tp VT).

Nội dung học: 

 1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015
 2. Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
 3. Mối quan hệ giữa Nghị định 174/2016/NĐ-CP với thông tư Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 202/2014/TT-BTC; Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
 4. Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực ngày 01/5/2017.
 5. Hướng dẫn mới về khấu trừ thuế Tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu
  theo Thông tư 20/2017/TT-BTCsửa đổi Khoản 2 Điều 8; Thông tư 195/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/3/2017 quy định về việc khấu trừ thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu;
 6. Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC và 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 7. Trao đổi, Giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp khi áp dụng Luật Kế toán.

Đối tượng:      Chủ tịch HĐQT/HĐTV; Tổng Giám đốc/Phó TGĐ; Giám đốc/Phó GĐ; Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên khác,…

Học phí:          400.000đ/người (bao gồm: tài liệu, tea break,..)

                          *Ưu đãi cho Doanh nghiệp là Hội viên của VCCI: 300.000đ/ người.

(Mức học phí trên đã được hỗ trợ từ Nguồn quản lý hành chính ngân sách thường xuyên chi hoạt động đại diện Giới sử dụng lao động).

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu xin trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự khóa tập huấn nêu trên.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: VCCI Vũng Tàu – 155 Nguyễn Thái Học, p.7, Tp. Vũng Tàu – Tel: 064 3852710; Fax: 064 3859651; Website: vccivungtau.com.vn hoặc Cô: Quỳnh Hoa – HP: 0903 093 312;  Email: quynhhoavcci@gmail.com

            Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Related posts

Leave a Comment