You are here
MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ Hội Viên - Đào Tạo 

MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh BRVT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị Lãnh đạo tỉnh đối thoại với Doanh nghiệp và nhà đầu tư 06 tháng đầu năm 2017”. Hội nghị để lãnh đạo tỉnh lắng nghe các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm có các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2017 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 11 Tường Chinh, Phước Trung, TP Bà Rịa, BR-VT

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của Quý đơn vị, Doanh nghiệp.

Trân trọng kính mời./.

Vui lòng phúc đáp và gửi kiến nghị (nếu có) về: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh BRVT – Tel: 0254. 526275, Fax: 0254.3859080 hoặc VCCI Chi nhánh Vũng Tàu – Tel: 0254. 3852710; Fax: 0254. 3859651.

 

 

Related posts

Leave a Comment