You are here
Mời tham dự Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp năm 2016 về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan Sự kiện sắp tới 

Mời tham dự Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp năm 2016 về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP/ HIỆP HỘI
Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác và nhằm tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2016 nhằm thông tin, tuyên truyền về các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.
“HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP NĂM 2016 VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN”

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7g 30, Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
3. Chi phí tham dự: Miễn phí
4. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Tài chính, VCCI, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan.
Hội nghị tập trung vào 2 nội dung chính: (1) Thông tin tổng hợp về các thay đổi về chính sách, thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan và (2) Đối thoại giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật từ phía các doanh nghiệp.
VCCI Chi nhánh Vũng Tàu, trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự Hội nghị, và kèm theo phản ánh các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ với ngành thuế và hải quan, các kiến nghị của đơn vị với các cơ quan của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị trong giai đoạn hiện nay và sắp tới liên quan đến thuế, hải quan và các lĩnh vực khác có liên quan.

Related posts

Leave a Comment