You are here
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 05 NĂM 2017 Hội Viên - Đào Tạo Kế Hoạch Đào Tạo 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 05 NĂM 2017

Stt

Tên hoạt động Thời gian

(Dự kiến)

Địa điểm

(Dự kiến)

Ghi chú
A.    Hoạt động nổi bật

1

Tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng thương mại” Ngày 04-05/05/2017

Tại VCCI

Vũng Tàu

 

2

Tổ chức Khóa đào tạo “Lập kế hoạch sản xuất và cải tiến công việc hiệu quả”  

Ngày 16-17/05/2017

 

Tại VCCI

Vũng Tàu

 

 

3

Tổ chức Khóa đào tạo “Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ góp phần gia tăng giá trị cho Doanh nghiệp”  

Ngày 18-19/05/2017

 

Tại VCCI

Vũng Tàu

 

4

Tổ chức Khóa đào tạo “Nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp” Ngày 22-25/05/2017

Tại VCCI

Vũng Tàu

 
5 Tổ chức Khóa đào tạo “KPI – Thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC-KPI trong đánh giá hiệu quả công việc”  

Ngày 31/05-01/06/2017

 

Tại VCCI

Vũng Tàu

 

B.     Các hoạt động cụ thể khác
1 Công tác phát triển Hội viên: mời Hội viên mới, chúc mừng sinh nhật Hội viên, thu phí Hội viên, cập nhật thông tin về Hội viên;
2 Triển khai các thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp tại Doanh nghiệp.
3 Tiếp tục chiêu sinh và phát triển các khóa học
4 Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017
5 Tiếp tục triển khai các hoạt động trong chi nhánh

 

Related posts

Leave a Comment