You are here
Hội thảo: Sở hữu suất định cư Úc cho cả gia đình bạn (Tổ chức ngày 04/08/2018) Sự kiện sắp tới Tin VCCI Xúc Tiến TM Đầu Tư 

Hội thảo: Sở hữu suất định cư Úc cho cả gia đình bạn (Tổ chức ngày 04/08/2018)

Nằm trong chuỗi sự kiện: Đầu tư hôm nay, vững bền mai sau

Hội thảo về Đầu tư để có cơ hội sở hữu suất định cư Úc cho bạn và cả gia đình

Địa điểm: Khách sạn Pullman Vũng Tàu.

Thời gian: 9h00-12h00 Thứ bảy, Ngày 04/08/2018

Chi tiết Chương trình: Tải tại đây

Nội dung tham khảo: Tải tại đây

Related posts

Leave a Comment