You are here
[ Hội Thảo ] “Kinh tế Việt Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Các Khóa Đào Tạo Hội Viên - Đào Tạo Sự kiện sắp tới 

[ Hội Thảo ] “Kinh tế Việt Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:     /2016/PTM-CNVT

V/v: Mời tham dự Hội thảo “Kinh tế Việt

   Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

 

         Vũng Tàu, ngày   tháng  năm 2016

Kính gửi: Đại diện Lãnh đạo Quý Cơ quan, Doanh nghiệp.

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu tổ chức  Hội thảo:

 “Kinh tế Việt Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Thời gian:    01 buổi sáng, bắt đầu lúc 08h00 ngày 09/09/2016

Địa điểm:     Hội trường C1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh BRVT.

Diễn giả:      T.S Lê Đăng Doanh – Chuyên gia kinh tế, thành viên Ủy ban chính sách phát triển của Liên Hiệp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế TW.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo quý cơ quan, doanh nghiệp đến tham dự góp phần thành công cho Hội thảo.

Vui lòng đăng ký tham dự tại: VCCI Vũng Tàu, Tel: 064.3852710, Fax: 064.3859651, Email: info@vccivungtau.com.vn, Ms. Trường An 0932 696790

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của Quý Cơ quan, Doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào!

Related posts

Leave a Comment