You are here
Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI năm 2017 Sự kiện sắp tới Tin Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Tin Tức Tin VCCI 

Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI năm 2017

Nhằm thu hút, khuyến khích nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các Hợp tác xã trên địa bàn tình tham gia giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tinh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giải thưởng của UBND tỉnh dành cho doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của tỉnh; có nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

1. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và Hợp tác xã hoạt động theo pháp luật Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp) đang hoạt động theo đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm xét giải.

2. Số lượng xét tặng: Không quá 30 giải thưởng.

3. Tiêu chuẩn và tiêu chí xét tặng:

a. Doanh nghiệp được xét tặng giải thường phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững, có tốc độ tăng trưởng hàng năm đối với các tiêu chí cơ bản sau: Doanh thu, lợi nhuận, tổng vốn và tài sản, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động;

– Thực hiện tốt chính sách đối vợi người lao động như: Tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, vệ sinh an toàn lao động và tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động trong doanh nghiệp;

– Nỗ lực đổi mới, sáng tạo: Nghiên cứu, đầu tư ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế;

– Tích cực tham gia các hoạt dộng xã hội, từ thiện và cộng đồng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh, địa phương phát động;

– Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lớn hơn hoặc bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm.

b. Doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được xem xét thành tích trong 02 năm liền kề tính đến thời điểm xét giải, gồm 04 tiêu chí với tổng số điểm là 100 điểm. Điểm cụ thể cho từng tiêu chí được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quy chế.

c. Các doanh nghiệp đạt giải có số điểm tại mỗi tiêu chí đạt tỷ lệ từ 70% trở lên so với số điểm quy định của tiêu chí đó.

d. Trường hợp nếu có các doanh nghiệp đạt số điểm bằng nhau thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có số điểm cao của mỗi tiêu chí theo thứ tự như sau: Kết quả hoạt động, sản xuât kinh doanh; Nghĩa vụ tài chính; Chính sách đối với người lao động; Tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng:

– Bản đăng ký tham gia giải thường (theo mẫu đính kèm).

– Tờ trình đề nghị xét tặng của các đơn vị, địa phương.

– Báo cáo thành tích của doanh nghiệp đề nghị tặng giải thưởng, trong đó doanh nghiệp cần nêu số liệu cụ thể về thành tích đa đạt dược của từng tiêu chí trong 02 năm xét giải (theo mẫu đính kèm).

– Bảng tự chấm điểm các tiêu chí (theo mẫu) kèm theo Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính và các giây tờ, văn bản chứng minh có liên quan.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 15/9/2017; Hồ sơ gửi về Sở Nội Vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh), số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc gửi về VCCI Vũng Tàu, số 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP. Vũng Tàu./.

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn QĐ 21/2017/QĐ-UBND)

Related posts

Leave a Comment