You are here
Công bố số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu áp dụng từ ngày 01/04/2017 Sự kiện sắp tới Tin VCCI 

Công bố số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng từ ngày 01/04/2017

    DSC_3972 

     Theo Công văn số 2205-CV/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố số điện thoại Đường dây nóng của Lãnh đọa tỉnh tiếp nhận thông tin của các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh có nội dung như sau:

      Sau khi nghiên cứu Công văn số 207/STTTT-BCVT ngày 20/03/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo tiến độ tình hình triển khai mở rộng, nâng cấp hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau

     Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thông tin đến các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại Đường dây nóng 008.8801.247 phục vụ riêng cho việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, hiến kế của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu tiếp nhận thông tin từ ngày 01/04/2017

     Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở thông tin và Truyền thông, viễn thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì Đường dây nóng hoạt động hiệu quả; thường xuyên cập nhật, báo cáo, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo xử lý thông tin và trả lời kịp thời cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

     Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tập huấn hướng dẫn vận hành hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh cho cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm việc vận hành thông suốt, hiệu quả, kịp thời.

     Thường trực Tỉnh ủy thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

     Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu xin thông báo để Qúy Doanh nghiệp được biết.

Related posts

Leave a Comment