You are here
Chuẩn bị hội nghị đối thoại Thuế – Hải quan 2017 Bài viết Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hội Viên - Đào Tạo Sự kiện sắp tới 

Chuẩn bị hội nghị đối thoại Thuế – Hải quan 2017

Tiếp tục thực hiện  Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 và trên cơ sở các kết quả triển khai quá trình cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục các chương trình có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính thuế – hải quan, góp phần kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Để có cơ sở thực hiện hiệu quả các công việc nêu trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành thu thập thông tin đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp với ngành thuế và hải quan trong thời gian qua. Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu, đánh giá theo mẫu phiếu thông tin và gửi về Phòng Hội viên và Đào tạo – VCCI Vũng Tàu trước ngày 15/9/2017 để tổng hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Đối với các doanh nghiệp quan tâm đến dự và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) đề nghị đăng ký rõ trong phiếu thông tin, chúng tôi sẽ gửi giấy mời dự Hội nghị đối thoại sau khi thống nhất lịch trình với Bộ Tài chính.

Ngoài các nội dung trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoan nghênh và tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, góp ý về môi trường, chính sách đối với doanh nghiệp… Chúng tôi sẽ tập hợp và hợp tác cùng với các doanh nghiệp để trao đổi và phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp./.

Chi tiết xin liên hệ: Cô Trường An, Cô Trang  – Phòng Hội viên và Đào tạo – VCCI   Vũng Tàu; Số 155, Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP. Vũng Tàu; (Tel : 0254. 3573 760 ; Fax : 0254. 3859 651)


phiếu khảo sát vui lòng tải tại đây

Related posts

Leave a Comment