You are here
Bế giảng khóa đào tạo “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH” tại Nội bộ Doanh nghiệp vào ngày 11-12/05/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bài viết Các Hiệp Định Thương Mại Các Hiệp Định Thương Mại Tự Do Các Khóa Đào Tạo Danh Sách Doanh Nghiệp Dự Án Start-up Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hội Viên - Đào Tạo Hội Đồng Doanh Nhân Nữ Khu Vực Miền Đông Nam Bộ HĐ DN Nữ VCCI Kế Hoạch Đào Tạo Pháp Chế Quan Hệ Các Quốc Gia Và Vùng Lãnh Thổ Quan Hệ Lao Động Quan Hệ Quốc Tế Sàn giao dịch bất động sản Sự kiện sắp tới Tin Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Tin Tức Tin VCCI Tuyển dụng VCCI Bình Thuận Xuất xứ hàng hóa Xúc Tiến TM Đầu Tư Đơn Gia Nhập - Điều Lệ - Hội Phí 

Bế giảng khóa đào tạo “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH” tại Nội bộ Doanh nghiệp vào ngày 11-12/05/2017

       Trong hợp tác kinh doanh, các Hợp đồng kinh tế thương mại được ký kết phải được sự nhất trí và thống nhất của các bên. Hợp đồng là cơ sở để các bên tiến hành thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình cũng như là cơ sở pháp lí để giải quyết các tranh chấp phát sinh sau này. Do vậy, việc đàm phán, soạn thảo các điều khoản trong Hợp đồng là một điều hết sức quan trọng và bộ phận pháp lí của Công ty sẽ xem xét và kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng để tiến hành việc ký kết hợp đồng, phòng tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi  hợp pháp cho doanh nghiệp.

FullSizeRender (1)

        Chính vì thế, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm cần thiết về Hợp đồng thương mại, Nâng cao kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng, giúp Doanh nghiệp hạn chế được rủi ro và sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Vũng Tàu (VCCI Vũng Tàu) đã tổ chức khóa học:“KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH” tổ chức ngày 11-12/05/2017 tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –  Nhà máy Đạm Phú Mỹ dành cho các đối tượng -là Trưởng/phó phòng kinh doanh, kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng thương mại, phòng tài chính – kế toán, Chuyên viên phòng kinh doanh, Chuyên viên thương mại hợp đồng, mua sắm thiết bị và các cán bộ phụ trách nghiệp vụ, pháp lý trong doanh nghiệp,… 

FullSizeRender (2)

        Khóa học đã hướng dẫn các kiến thức cơ bản chung liên quan đến Hợp đồng thương mại như:Bản chất hợp đồng; Phân loại hợp đồng; Các loại điều khoản của hợp đồng; Giao kết và quy trình hình thành hợp đồng; Thời điểm chuyển quyền sở hữu và rủi ro; Hợp đồng vô hiệu và hậu quả; Những điểm quan trọng khi xem xét hợp đồng;… xen lẫn các bài tập tình huống thú vị.

FullSizeRender

        Ngoài ra, trong khóa học các học viên còn được giảng viên hướng dẫn các bước để soạn thảo hợp đồng và kỹ năng soạn thảo các điều khoản quan trọng trong hợp đồng;  những phương thức đàm phán để ký kết hợp đồng hiệu quả cũng như cách giải quyết tranh chấp phát sinh khi đàm phán ký kết hợp đồng.

       Sau khóa học, VCCI Chi nhánh Vũng Tàu đã tiến hành trao chứng chỉ khóa học cho các học viên đảm bảo thời lượng và chất lượng trong khóa học.Nhận được những phản hồi  rất tích cực từ các học viên sau khi tham gia khóa học, VCCI Chi nhánh Vũng Tàu rất vui mừng và tự hào vì luôn là đơn vị tiên phong trong công cuộc hỗ trợ và đồng hành vì sự phát triển của Doanh nghiệp.

Related posts