You are here
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017 Hội Viên - Đào Tạo Kế Hoạch Đào Tạo 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017

Stt Tên hoạt động Thời gian

(Dự kiến)

Địa điểm

(Dự kiến)

Ghi chú
A.    Hoạt động nổi bật
1 Tổ chức Khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý dành cho cấp trung” Ngày 11-12/04/2017 Tại VCCI

Vũng Tàu

 
2 Tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu”  

Ngày 12-13/04/2017

 

Tại VCCI Vũng Tàu

 

 
3 Tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết HĐTM”  

Ngày 27-28/04/2017

 

Tại VCCI Vũng Tàu

 

 
4 Tổ chức Khóa tập huấn “Phổ biến, cập nhật một số quy định mới về lĩnh vực thuế, hải quan áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” Ngày 27/04/2017

 

Tại VCCI Vũng Tàu

 

 
5 Tổ chức Khóa đào tạo “Bảo vệ chuyên nghiệp” Tháng 4 Tại VCCI Vũng Tàu

 

 
B.     Các hoạt động cụ thể khác
1 Công tác phát triển Hội viên: mời Hội viên mới, chúc mừng sinh nhật Hội viên, thu phí Hội viên, cập nhật thông tin về Hội viên;
2 Triển khai các thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp tại Doanh nghiệp.
3 Tiếp tục chiêu sinh và phát triển các khóa học
4 Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017
5 Tiếp tục triển khai các hoạt động trong chi nhánh

 

 

Related posts

Leave a Comment