Khoá “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu hệ suất chủ yếu KPI trong quản trị Doanh nghiệp” ngày 28-29/06/2019

Công văn đã duyệt:- Chương trình và phiếu đăng ký: Tải tại đây Tải để xem  

Read More