Khóa đào tạo Kỹ năng thương lượng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp tổ chức ngày 06-07/11/2018

Một nhân viên bán hàng thành công cần phải trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng bán hàng như giao tiếp trong bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng, khả năng trình bày tốt về sản phẩm – dịch vụ, khả năng thuyết phục từ chối khách hàng hiệu quả và chốt bán hàng. Ngoài ra, còn phải biết cách quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới khách hàng,… Nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ bán…

Read More