You are here
TỌA ĐÀM: VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA – CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TẠO LẬP VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH BR-VT Bài viết Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hội Viên - Đào Tạo Sự kiện sắp tới Tin VCCI 

TỌA ĐÀM: VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA – CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TẠO LẬP VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH BR-VT

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT cùng với việc triển khai các hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu trân trọng kính mời các đồng chí đến tham dự tọa đàm "Vấn đề xã hội hóa - Công cuộc xây dựng cộng đồng trách nhiệm trong việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế, xã hội tỉnh BRVT"

  1. Thời gian: 01 buổi sáng ngày 29/09/2017 (bắt đầu lúc 08h 00)
  2. Địa điểm: Hội trường lầu 7 - VCCI Vũng Tàu, số 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu

Chi nhánh VCCI tại Vũng Tàu rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của quý vị góp phần thành công cho buổi tọa đàm.

Đăng ký tham dự: VCCI Chi nhánh Vũng Tàu - Tel: 0254 .3852710; Fax: 0254. 3859651

Related posts

Leave a Comment