You are here
[ Thư mời ] Tham gia đoàn khảo sát xây dựng dự án hợp tác công tư  trong sản xuất lúa gạo tại Cameroon Quan Hệ Quốc Tế Sự kiện sắp tới 

[ Thư mời ] Tham gia đoàn khảo sát xây dựng dự án hợp tác công tư trong sản xuất lúa gạo tại Cameroon

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện chính sách và chiến lược nông nghiệp và phát triển nông thôn - IPSARD) nghiên cứu, đề xuất mô hình hợp tác nông nghiệp kết hợp đối tác công tư (PPP) với một số quốc gia có tiềm năng tại Châu Phi. Theo đó, IPSARD sẽ chủ trì tổ chức đoàn công tác của Việt Nam sang Cameroon để khảo sát về tình hình sản xuất lúa gạo với một số thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: Từ ngày 12/11/2016 đến 20/11/2016.

Thành phần tham gia: Cơ quan và các doanh nghiệp có tiềm năng hợp tác.

Kinh phí: Tự chi trả chi phí.

Chương trình: Đính kèm.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu thông tin về chuyến công tác và kính mời quý doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu đăng ký tham gia cùng đoàn công tác nêu trên.

Mọi chi tiết liên quan đến chuyến công tác vui lòng liên hệ: Chị Tạ Thu Trang, Viện chính sách và chiến lược nông nghiệp và phát triển nông thôn (IPSARD); Email: trang.ta@cap.gov.vn; Số điện thoại: 0989180108

Related posts

Leave a Comment