You are here

VĂN PHÒNG VCCI VŨNG TÀU

VCCI VŨNG TÀU

Điện thoại: (0254) 3 852710

Fax: (0254) 3 859651

Email: vcci.cnvungtau@gmail.com

Địa chỉ: VCCI Building, 155 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu

VĂN PHÒNG VCCI VŨNG TÀU

VCCI VŨNG TÀU

Điện thoại: (0254) 3 852710

Fax: (0254) 3 859651

Email: vcci.cnvungtau@gmail.com

Địa chỉ: VCCI Building, 155 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu

Click to open a larger map