You are here
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN “NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO CHO CƠ QUAN DOANH NGHIỆP” Các Khóa Đào Tạo Sự kiện sắp tới 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN “NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO CHO CƠ QUAN DOANH NGHIỆP”

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN

 “NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO

CHO CƠ QUAN DOANH NGHIỆP”

 1. Thứ 3, ngày 06/12/2016
 • Bài 1: Buổi sáng: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ Cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm ANTT tại Cơ quan, doanh nghiệp
 • Bài 2: Buổi chiều: Công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong Cơ quan, Doanh nghiệp.

(Giao đề cho học viên về nhà viết thu hoạch kết quả học tập)

Báo cáo viên: Đ/c Đoàn Ngọc Hải -  P. Trưởng Phòng PV28 – CAT.

 1. Thứ 4, ngày 07/12/2016
 • Bài 3: Buổi sáng: Công tác tuần tra, canh gác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
 • Bài 4: Buổi chiều: Công tác bảo vệ hiện trường

Báo cáo viên: Đ/c Lý Xuân Cường - Trưởng Phòng PV28 – CAT.

 1. Thứ 5, ngày 08/12/2016
 • Bài 5: Buổi sáng: Một số kiến thức cơ bản của Bộ Luật hình sự và tố tụng hình sự liên quan đến công tác bảo vệ Cơ quan, Doanh nghiệp
 • Bài 6: Buổi chiều: Công tác phòng cháy, chữa cháy trong Cơ quan, Doanh nghiệp

Báo cáo viên: Đ/c  Nguyễn Văn Sự - P.Đội trưởng phòng PV28-CAT

 1. Thứ 6, ngày 09/12/2016
 • Bài 7: Buổi sáng: Công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan doanh nghiệp.
 • Bài 8: Buổi chiều: Công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan doanh nghiệp.

Báo cáo viên: Đ/c  Đoàn Ngọc Hải – P.Trưởng Phòng PV 28 – CAT

Từ 15h00 - 17h00: Bế giảng – Tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ

 

Related posts

Leave a Comment