You are here
Khai giảng khóa tâp học “Chiến lược và kỹ năng phát triển bền vững cho Doanh nghiệp giai đoạn Hội nhập” Bài viết Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hội Viên - Đào Tạo Kế Hoạch Đào Tạo Sự kiện sắp tới 

Khai giảng khóa tâp học “Chiến lược và kỹ năng phát triển bền vững cho Doanh nghiệp giai đoạn Hội nhập”

Phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Đối với Việt Nam, nhằm đóng góp vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, trong thời gian tới cần gắn kết mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy Phòng Thương mại…

Read More
Khai giảng khóa học Hợp đồng lao động và giảm thiểu rủi ro xảy ra tranh chấp Hợp đồng lao động Bài viết Các Khóa Đào Tạo Kế Hoạch Đào Tạo 

Khai giảng khóa học Hợp đồng lao động và giảm thiểu rủi ro xảy ra tranh chấp Hợp đồng lao động

Nhằm phổ biến đến người sử dụng lao động và người lao động cách soạn thảo hợp đồng lao động và phương pháp giải quyết những tranh chấp về Hợp đồng lao động tại Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Vũng Tàu (VCCI Vũng Tàu) tổ chức khóa tập huấn “Hợp đồng lao động và giảm thiểu rủi ro xảy ra tranh chấp Hợp đồng lao động” Thời gian học: 02 buổi, 25/08/2017 (Sáng: 8h00 – 11h30; Chiều: 13h30- 17h00) Địa điểm: tại…

Read More
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 05 NĂM 2017 Hội Viên - Đào Tạo Kế Hoạch Đào Tạo 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 05 NĂM 2017

Stt Tên hoạt động Thời gian (Dự kiến) Địa điểm (Dự kiến) Ghi chú A.    Hoạt động nổi bật 1 Tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng thương mại” Ngày 04-05/05/2017 Tại VCCI Vũng Tàu   2 Tổ chức Khóa đào tạo “Lập kế hoạch sản xuất và cải tiến công việc hiệu quả”   Ngày 16-17/05/2017   Tại VCCI Vũng Tàu     3 Tổ chức Khóa đào tạo “Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ góp phần gia…

Read More
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017 Hội Viên - Đào Tạo Kế Hoạch Đào Tạo 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017 Stt Tên hoạt động Thời gian (Dự kiến) Địa điểm (Dự kiến) Ghi chú A.    Hoạt động nổi bật 1 Tổ chức Khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý dành cho cấp trung” Ngày 11-12/04/2017 Tại VCCI Vũng Tàu   2 Tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu”   Ngày 12-13/04/2017   Tại VCCI Vũng Tàu     3 Tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết HĐTM”  …

Read More