You are here

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 05 NĂM 2017

Stt Tên hoạt động Thời gian (Dự kiến) Địa điểm (Dự kiến) Ghi chú A.    Hoạt động nổi bật 1 Tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng thương mại” Ngày 04-05/05/2017 Tại VCCI Vũng Tàu   2 Tổ chức Khóa đào tạo “Lập kế hoạch sản xuất và cải tiến công việc hiệu quả”   Ngày 16-17/05/2017   Tại VCCI Vũng Tàu     3 Tổ chức Khóa đào tạo “Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ góp phần gia…

Read More

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 04 NĂM 2017 Stt Tên hoạt động Thời gian (Dự kiến) Địa điểm (Dự kiến) Ghi chú A.    Hoạt động nổi bật 1 Tổ chức Khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý dành cho cấp trung” Ngày 11-12/04/2017 Tại VCCI Vũng Tàu   2 Tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu”   Ngày 12-13/04/2017   Tại VCCI Vũng Tàu     3 Tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết HĐTM”  …

Read More