You are here

Mời tham dự khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý dành cho cấp trung” Ngày 11-12/04/2017

Kính gửi : – Tổng Giám đốc, Giám đốc Doanh nghiệp Quản lý cấp trung tại doanh nghiệp là đội ngũ các Gíam đốc bộ phận, các trưởng, phó phòng, quản đốc, quản lý chi nhánh…đang giữ vai trò quan trọng trong điều hành và quản lý nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đa số các vị trí quản lý cấp trung rất giỏi chuyên môn nhưng chưa “chắc tay” về quản trị, điều hành bộ máy. Nhằm cung cấp những kỹ năng cần thiết nhất để nâng…

Read More

Mời tham dự khóa đào tạo ““Nâng cao nghiệp vụ Hành chính văn phòng & Văn thư – lưu trữ” tổ chức ngày 23-24/03/2017

Kính gửi : – Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp; – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Nhân sự. Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn hóa các chức danh cho đội ngũ Cán bộ quản lý và Cán bộ làm công tác Hành chính – Tổ chức; công tác Văn phòng, Văn thư – lưu trữ cũng như phương pháp, kỹ năng soạn thảo văn bản, Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý văn bản đi – đến và quản lý…

Read More

Tổ chức khóa tập huấn ““HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN ” ngày 29-30/12/2016

Kính gửi : – Ban lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiêp – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Nhân sự. Có thể khẳng định nghiệp vụ hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ và soạn thảo văn bản có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ, sọan thảo văn bản. Làm tốt công tác văn thư sẽ…

Read More

Mời tham dụ Khóa tập huấn “Kỹ năng xúc tiến thương mại thông qua các công cụ trực tuyến”

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Đơn vị/Doanh nghiệp Triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, trong khuôn khổ “Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát huy nội lực, phát triển và đa dạng hóa thị trường nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” với mục tiêu cung cấp cho doanh nghiệp trong nước các thông tin, danh mục sản phẩm và thị trường xuất…

Read More

Mời tham dự khóa tập huấn “Những điểm mới của pháp luật về BHXH từ ngày 01/01/2016”

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu tổ chức khóa tập huấn “Những điểm mới của pháp luật về BHXH từ ngày 01/01/2016” tổ chức tại Tân Thành, cụ thể như sau: 1. Thời gian học:  ngày 24/11/2016 (Thứ 5) 2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Tân Thành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu kính mời các cơ quan, doanh nghiệp tham dự. Trân trọng cảm ơn và kính chào! Thông tin liên hệ: Phòng HV – ĐT VCCI Vũng Tàu…

Read More

[Đào Tạo ]Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN năm 2016

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ; tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách thuế theo hướng đơn giản, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế, phù hợp với tiến trình Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương  (TPP). Trong năm 2106, nhiều chính sách về thuế đã được ban hành nhằm bổ sung,sửa đổi…

Read More

HỘI THẢO “KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN”

  THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO “KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN”   Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu thế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm đa dạng hóa, đa phương hoá quan…

Read More

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN “NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO CHO CƠ QUAN DOANH NGHIỆP”

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN  “NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO CHO CƠ QUAN DOANH NGHIỆP” Thứ 3, ngày 06/12/2016 Bài 1: Buổi sáng: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ Cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm ANTT tại Cơ quan, doanh nghiệp Bài 2: Buổi chiều: Công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong Cơ quan, Doanh nghiệp. (Giao đề cho học viên về nhà viết thu hoạch kết quả học…

Read More

Tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng tìm kiếm khách hàng”

Tìm kiếm thị trường hay nói cách khác là phải tìm ra khách hàng mua sản phẩm của mình là hoạt động sống còn của doanh nghiệp. Công cụ nào giúp chúng ta nhanh chóng phát hiện ra các nhóm khách hàng mục tiêu, phù hợp để mua sản phẩm của chúng ta. Tham dự khóa học kỹ năng tìm kiếm khách hàng do VCCI tổ chức, quý doanh nghiệp sẽ nắm được các nguyên tắc bất biến trong hoạt động tìm kiếm khách hàng, sự kết hợp nhuần nhuyễn…

Read More

[ Hội Thảo ] “Kinh tế Việt Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:     /2016/PTM-CNVT V/v: Mời tham dự Hội thảo “Kinh tế Việt    Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.            Vũng Tàu, ngày   tháng  năm 2016 Kính gửi: Đại diện Lãnh đạo Quý Cơ quan, Doanh nghiệp. Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa –…

Read More