You are here

Mời tham dự khóa tập huấn “THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG BSC-KPI TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC” tổ chức ngày 30/05 – 01/06/2017

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/ Cơ quan/ Đơn vị!       Ghi nhận, đánh giá hiệu quả công việc giữ vai trò then chốt đối với việc tạo động lực và áp lực nâng cao hiệu quả làm việc cho CBNV. Quản lý tốt hệ thống đánh giá hiệu quả công việc giúp doanh nghiệp có quyết định chính xác về khen thưởng và các chế độ đãi ngộ; có kế hoạch đào tạo phát triển CBNV phù hợp; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện….

Read More

Mời tham dự khóa tập huấn “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BKHĐT” tổ chức ngày 24-26/05/2017

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/ Cơ quan/ Đơn vị!             Căn cứ vào Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT  quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật…

Read More

Mời tham dự khóa tập huấn “Những rủi ro cần tránh trong việc phân luồng kiểm tra hàng hóa mà Doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần quan tâm” tổ chức ngày 25/05/2017

     Kính gửi Quý Doanh nghiệp/ Cơ quan/ Đơn vị       Việc phân luồng hàng hóa xuất nhập trong Hải quan, gọi tắt là phân luồng Hải quan, được cho là một công cụ, thủ tục và hình thức hữu hiệu giúp cơ quan Hải quan thực hiện việc giám sát, kiểm tra và quản lý hàng hóa ra vào tại các cửa khẩu của Việt Nam. Vì vậy, việc phân luồng kiểm tra của cơ quan Hải quan luôn là ẩn số đối với doanh nghiệp…

Read More

Mời tham dự khóa đào tạo “Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp” tổ chức ngày 18-19/05/2017

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp      Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn từ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ (QTRR & KSNB) nhằm giúp hạn chế những sự cố mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, khi đề cập đến hệ thống QTRR…

Read More

Mời tham dự khóa đào tạo “LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT” tổ chức ngày 16-17/05/2017

Kính gửi: Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc Doanh nghiệp THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC “LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT”      Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt, việc lập kế hoạch và điều hành sản xuất đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý chặt chẽ từ quy trình thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề sản xuất cho đến việc tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, tăng giá…

Read More

Mời tham dự khóa tập huấn ” Phổ biến cập nhật một số quy định mới về lĩnh vực thuế, hải quan áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu” tổ chức ngày 27/04/2017

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/ đơn vị      Luật thuế xuất nhập khẩu (Luật số 107/2016/QH13) có hiệu lực từ ngày 1/9/2016 và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có nhiều thay đổi cơ bản về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như thẩm quyền, hình thức và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải…

Read More

Mời tham dự khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý dành cho cấp trung” Ngày 11-12/04/2017

Kính gửi : – Tổng Giám đốc, Giám đốc Doanh nghiệp Quản lý cấp trung tại doanh nghiệp là đội ngũ các Gíam đốc bộ phận, các trưởng, phó phòng, quản đốc, quản lý chi nhánh…đang giữ vai trò quan trọng trong điều hành và quản lý nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đa số các vị trí quản lý cấp trung rất giỏi chuyên môn nhưng chưa “chắc tay” về quản trị, điều hành bộ máy. Nhằm cung cấp những kỹ năng cần thiết nhất để nâng…

Read More

Mời tham dự khóa đào tạo ““Nâng cao nghiệp vụ Hành chính văn phòng & Văn thư – lưu trữ” tổ chức ngày 23-24/03/2017

Kính gửi : – Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp; – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Nhân sự. Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn hóa các chức danh cho đội ngũ Cán bộ quản lý và Cán bộ làm công tác Hành chính – Tổ chức; công tác Văn phòng, Văn thư – lưu trữ cũng như phương pháp, kỹ năng soạn thảo văn bản, Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý văn bản đi – đến và quản lý…

Read More

Tổ chức khóa tập huấn ““HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN ” ngày 29-30/12/2016

Kính gửi : – Ban lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiêp – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Nhân sự. Có thể khẳng định nghiệp vụ hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ và soạn thảo văn bản có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ, sọan thảo văn bản. Làm tốt công tác văn thư sẽ…

Read More

Mời tham dụ Khóa tập huấn “Kỹ năng xúc tiến thương mại thông qua các công cụ trực tuyến”

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Đơn vị/Doanh nghiệp Triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, trong khuôn khổ “Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát huy nội lực, phát triển và đa dạng hóa thị trường nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” với mục tiêu cung cấp cho doanh nghiệp trong nước các thông tin, danh mục sản phẩm và thị trường xuất…

Read More