Tham gia xét tặng bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu Bài viết Hội Viên - Đào Tạo Sự kiện sắp tới Tin Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Tin Tức 

Tham gia xét tặng bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Nhằm động viên, khuyến khích và biểu dương các doanh nghiệp có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung, được sự đồng ý của Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), VCCI Chi nhánh tại Vũng Tàu đã đề nghị…

Read More
THỰC HIỆN CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA – ASIAN Bà Rịa Vũng Tàu Bài viết Tin VCCI 

THỰC HIỆN CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA – ASIAN

Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một của Asian và tạo thuận lợi thương mại (Chỉ thị số 27/CP-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng Chính phurcos đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính Phủ) Đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế ASEAN và tạo thuận lợi…

Read More
Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu Bài viết Tin Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Tin Tức Tin VCCI 

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Sáng 3-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư 6…

Read More