You are here
Bế giảng khóa đào tạo “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH” vào ngày 04-05/05/2017 Hội Viên - Đào Tạo 

Bế giảng khóa đào tạo “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH” vào ngày 04-05/05/2017

           Trong hợp tác kinh doanh, các Hợp đồng kinh tế thương mại được ký kết phải được sự nhất trí và thống nhất của các bên. Hợp đồng là cơ sở để các bên tiến hành thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình cũng như là cơ sở pháp lí để giải quyết các tranh chấp phát sinh sau này. Do vậy, việc đàm phán, soạn thảo các điều khoản trong Hợp đồng là một điều hết sức quan trọng và bộ phận pháp lí của Công ty sẽ xem xét và kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng để tiến hành việc ký kết hợp đồng, phòng tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi  hợp pháp cho doanh nghiệp.

FullSizeRender

          Chính vì thế, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm cần thiết về Hợp đồng thương mại, Nâng cao kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng, giúp Doanh nghiệp hạn chế được rủi ro và sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Vũng Tàu (VCCI Vũng Tàu) đã tổ chức khóa học:“KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH” tổ chức ngày 04-05/05/2017 tại VCCI Chi nhánh Vũng Tàu dành cho các đối tượng là Trưởng/phó phòng kinh doanh, kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng thương mại, phòng tài chính – kế toán, Chuyên viên phòng kinh doanh, Chuyên viên thương mại hợp đồng, mua sắm thiết bị và các cán bộ phụ trách nghiệp vụ, pháp lý trong doanh nghiệp,… 

FullSizeRender_1

         Khóa học đã hướng dẫn các kiến thức cơ bản chung liên quan đến Hợp đồng thương mại như:Bản chất hợp đồng; Phân loại hợp đồng; Các loại điều khoản của hợp đồng; Giao kết và quy trình hình thành hợp đồng; Thời điểm chuyển quyền sở hữu và rủi ro; Hợp đồng vô hiệu và hậu quả; Những điểm quan trọng khi xem xét hợp đồng;… xen lẫn các bài tập tình huống thú vị.

FullSizeRender_2

        Ngoài ra, trong khóa học các học viên còn được giảng viên hướng dẫn các bước để soạn thảo hợp đồng và kỹ năng soạn thảo các điều khoản quan trọng trong hợp đồng;  những phương thức đàm phán để ký kết hợp đồng hiệu quả cũng như cách giải quyết tranh chấp phát sinh khi đàm phán ký kết hợp đồng.

FullSizeRender (1)

         Sau khóa học, VCCI Chi nhánh Vũng Tàu đã tiến hành trao chứng chỉ khóa học cho các học viên đảm bảo thời lượng và chất lượng trong khóa học.

FullSizeRender (2)

        Nhận được những phản hồi  rất tích cực từ các học viên sau khi tham gia khóa học, VCCI Chi nhánh Vũng Tàu rất vui mừng và tự hào vì luôn là đơn vị tiên phong trong công cuộc hỗ trợ và đồng hành vì sự phát triển của Doanh nghiệp.

Related posts

Leave a Comment