You are here
[ Hội Thảo ] “Kinh tế Việt Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Các Khóa Đào Tạo Hội Viên - Đào Tạo Sự kiện sắp tới 

[ Hội Thảo ] “Kinh tế Việt Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:     /2016/PTM-CNVT V/v: Mời tham dự Hội thảo “Kinh tế Việt    Nam thời Hội nhập, Góc nhìn chiến lược cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.            Vũng Tàu, ngày   tháng  năm 2016 Kính gửi: Đại diện Lãnh đạo Quý Cơ quan, Doanh nghiệp. Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa –…

Read More
[ Đào Tạo ] “Cập nhật Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ 63/2014/NĐ-CP  và các thông tư mới” Các Khóa Đào Tạo Hội Viên - Đào Tạo 

[ Đào Tạo ] “Cập nhật Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ 63/2014/NĐ-CP và các thông tư mới”

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU Số: 158  /2016/PTM-CNVT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Vũng Tàu, ngày 01 tháng 9 năm 2016        V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Cập nhật Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13,Nghị Định 63/2014/NĐ-CP và các thông tư mới ban hành” Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý doanh nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu xin gửi lời…

Read More
[ Đào Tạo ]  “Quản lý Bảo trì công nghiệp” Các Khóa Đào Tạo Hội Viên - Đào Tạo 

[ Đào Tạo ] “Quản lý Bảo trì công nghiệp”

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:  147 /2016/PTM-CNVT     V/v: Mời tham dự khóa đào tạo     “Quản lý Bảo trì công nghiệp”            Vũng Tàu, ngày 11 tháng 8 năm 2016   Kính gửi: Ban lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp Trong vài thập niên gần đây, nền đại công nghiệp của thế giới đã phát triển với 1 tốc độ chóng…

Read More
“Cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường Australia cho doanh nghiệp” ( 11 – 17/10/2016 ) Sự kiện sắp tới Xúc Tiến TM Đầu Tư 

“Cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường Australia cho doanh nghiệp” ( 11 – 17/10/2016 )

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  149  / PTM – CNVT V/v:Mời Doanh nghiệp tham gia đoàn Xúc tiến thương mại tại Úc                    Vũng Tàu, ngày 16  tháng 08  năm 2016   Kính gửi:   Ban lãnh đạo Quý doanh nghiệp                  Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ Việt Nam  – Australia đã  phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên…

Read More
“Thị trường Mỹ – Cơ hội và Thách thức cho doanh nghiệp” ( 19 – 28/11/2016 ) Sự kiện sắp tới Xúc Tiến TM Đầu Tư 

“Thị trường Mỹ – Cơ hội và Thách thức cho doanh nghiệp” ( 19 – 28/11/2016 )

  PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   150   /PTM – CNVT V/v: Mời tham dự đoàn doanh nghiệp đi tham quan, khảo sát thị trường Mỹ                    Vũng Tàu, ngày 17 tháng 08 năm 2016     Kính gửi:   Ban lãnh đạo Quý doanh nghiệp   Ngày 05.10.2015, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức dặt được…

Read More
Khảo Sát Thị Trường Nga ( 19/09/2016 – 25/09/2016 ) Sự kiện sắp tới Xúc Tiến TM Đầu Tư 

Khảo Sát Thị Trường Nga ( 19/09/2016 – 25/09/2016 )

Công Văn   PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:         /2016/PTM-CNVT     Vũng Tàu, ngày 10  tháng 8  năm 2016       V/v: mời tham gia đoàn đi tham quan tại             Liên bang Nga (T9.2016)   Kính gửi:  Ban lãnh đạo quý Đơn vị/ Doanh nghiệp Trong khuôn khổ hợp tác xúc tiến giao thương giữa Việt Nam với các nền kinh tế trên thế giới,…

Read More
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Sự kiện sắp tới Đơn Gia Nhập - Điều Lệ - Hội Phí 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:  I – QUYỀN LỢI Được tham gia Đại hội của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nếu được bầu), được thảo luận và biểu quyết các công việc của Phòng. Được ứng cử và đề cử vào…

Read More